Hin Qabu Sodaa Du’aa!

By: Andu Art Gallery

Note:This poem was posted on Facebook on October 4 2016 days after the massacre at Irreecha festival . The author affirms that he doesn’t fear death even after witnessing one of the worst calculated massacres of his people by TPLF forces.

You may follow Andu at https://www.facebook.com/Andu-art-gallery-1830944370468564/. Also check out his beautiful sketches like the one shown below.

In memory of those who lost their dear lives at Irreecha 2016

Marrimmaantu na bu’ee
Ij atu na rifata
Lammiikootu dhumee
Gandi na hifata!
Kanarra sodaa hin qabu
Hidhadheera garaakoo
Kan dhufet dhufa malee
An deemeera karaakoo!

.
Duuti silaa du’umaa
Lama hin awwaalamanii
Dhaloonni dhugaaf falman
Laaliif wallaalamanii?
.
Nuunis carraan nu gaheeraa
Maaliif gadda teenyaree
Dhiiroo nu fixuuf jiruu
Kanarra maal eegnaree?

.
Gungummiif hidhii xuuxuun
Erga naan buusnee bu’aa
Qabsaa’een gumaa baasaa
Hin qabu sodaa du’aa!

*********Maalitti teenyaree?********
Bilisummaa Kumaa irraa!