Poems

Naqamte Koo! (3/6/2018)- By: Leta Kene'i Aga Naqamtee koo biyya mootii Dhiigni kee kun dhiiga kooti Eelaa keetiif na dhukkuba Na waxala - na gugguba! - Yakkaa malee madaa'uun kee Gad cabdee gadda taa'uun kee Darbuuf jira seenaa ta'ee Ni argita aduun ba'ee!… Read More
Baqqalaa Garbaa – Baga Hiikamte (2/13/2018)- This poem was posted by Leta Kenei Aga cheering the release from Prison of OFC leader Mr. Bekele Garbaa. Yaa Baqqee yaa Baqqalaa Jabaa leenca daggalaa Hidhamtee dhugaa dhabdee Balleessaa malee cabde! Kosii hin haane harki kee Maalidharee yakki kee?… Read More
Hundeen Keenya Tokko (11/4/2017)- This poem was posted on Facebook on November 16 2016. The author talks about the need of unity. You may follow the author here. Ilmi abbaa tokkoo Maaliif waliin oodaa? Sanyiidhaan wal hiree Maaf wal dhowwa qooda? . Karuma qubni seene silaa… Read More
Dhibe (11/7/2016)- This poem was posted on Facebook on November 7 2016. The author talks about a chronic societal problem (dhibee) and suggests a cure for this problem. You may follow the author here. Dhukkuba tokkotu jira biyya keenya keessaBaay'ee itti hammaata ilmaan dargaggeessaaAddaan… Read More
Hin Qabu Sodaa Du’aa! (10/4/2016)- By: Andu Art Gallery Note:This poem was posted on Facebook on October 4 2016 days after the massacre at Irreecha festival . The author affirms that he doesn't fear death even after witnessing one of the worst calculated massacres of… Read More